Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andulka vlnkovaná

3. 4. 2010

Andulka vlnkovaná, papoušek vlnkovaný, zkráceně andulka

je snad nejčastěji chovaným papouškem našich klecí a voliér.Velikost andulky se pohybuje mezi 17 -18 cm. Domovem andulky je Austrálie. Odtud pramení i její poměrná odolnost vůči chladu.

Rozlišení pohlaví

Pohlaví nejlépe poznáte podle barvy ozobí. Pokud je barva ozobí fialová, světle či tmavě modrá, jedná se o samce.  Pokud je barva bělavá, hnědá v různých stupních světlosti, jedná se o samičku. Trochu stěžejní je určení některých mláďat krátce po opuštění budky, kdy jsou barvy ozobí velmi podobné. Z pravidla platí, že je směrodatná barva v bezprostředním okolí nosních dírek, kdy bělavé zbarvení je typické pro samičku i přes to, že zbytek ozobí má náznak fialové nebo namodralé barvy. U samiček tedy ozobí později zhnědne na světlou barvu, někdy zůstane bílé, před nebo během hnízdění se ozobí zbarví do tmavě hněda, což může zůstat nebo se po, či během hnízdění sloupne a ozobí je světlé, až bělavé.

 

Chov a odchov

 
Chovné zařízení - M.Vašíček ve své knize uvádí jako minimální rozměry klecí pro jeden pár andulek 40 x 40 x 60 cm. Pro dva páry je to již 40 x 40 x 100 cm. Dathe uvádí klece velmi podobných rozměrů.  Andulky jsou velmi často chovány v celoročních voliérách, jejichž velikost se u chovatelů různí v závislosti na počtu chovaných ptáků.

Teploty v chovatelském zařízení -  andulky jsou velmi odolní ptáci, kteří jsou často v našich voliérách chovány celoročně. Vystačí si se suchým prostorem, které je chráněno před větrem a nepříznivým počasím Pokud v tomto prostoru andulky nocují, neměl by se vyskytnout problém s omrzajícími drápky. Ideální teploty pro chov andulek M.Vašíček vymezil mezi 0 -10° C.

Odchov andulek vlnkovanýchandulky patří k druhům ptáků, kteří se při vhodných podmínkách, které k hnízdění potřebují množí velmi dobře. Jde o velmi plodný druh papouška. Andulky, které nejsou příliš přetěžovány hnízděním jsou schopny vyvádět zdravé potomstvo až do stáří pěti let. V pozdějším věku už bývají odchovy slabší a mláďata vykazují nižší životnost (Dathe). Zodpovědný chovatel umožní andulkám maximálně 2 -3 hnízdění za sezonu. Hnízdění má plně pod kontrolou ve všech oblastech. Od správného párování mutací, až po výživu a přesnou evidenci ptáků, kroužkování a další procesy, které nějakým způsobem ovlivňují kvalitu odchovů. 

Párování a tok podnět k párování většinou jako první přichází od samce. Projev náklonosti ze strany samce je proces, který stojí za to, aby jej chovatel viděl a znal. Sameček usedá před samici, přičemž prozpěvuje. Zpěv někdy doprovází pohyb hlavou, v některých případech pobíhá sem a tam, aby se následně vrátil na stejné místo, kde samici znovu předvádí svůj zpěv. Samec samičku často i krmí.  Samice nemusí být vždy k páření svolná, což může samečka vyprovokovat k agresi.

Hnízdní budky a průběh hnízdění

nejčastěji k hnízdění andulek chovatelé používají ležaté hnízdní budky, které s takovým úspěchem používají také chovatelé různých druhů amad či rýžovníků. Doporučovaný rozměr těchto hnízdních budek je 15 x 25x 15 cm (Vašíček), ale využívají se i budky jiných tvarů a rozměrů. Výstelku budek, kterou chovatelé do nich vkládají (hobliny, piliny, kousky rašeliny) andulky velmi často z budky odstraní. Vajíčka pak snáší na holé dno. V prodeji bývají k zakoupení budky pro andulky, které již mají předpřipravený hnízdní důlek.
Samička snáší průměrně 4-6 vajíček (Verhallenová), jiné zdroje uvádějí 4-8 vajíček (Dathe), 5-6 vajíček (Vašíček). Samička snůšku zahřívá 18 dnů. Po uplynutí této doby se líhnou mláďata, která krmí oba rodiče. Po cca 30 dnech mladé vylétají z budky. Za dalších 7 -15 dní jsou zcela samostatná. Andulky jsou pohlavně dospělé již ve stáří 4 měsíců. Ptáky je však vhodné nechat řádně dospět a první hnízdění jim neumožnit dřív, než dosáhnou stáří 10 -12 měsíců. Trpělivý chovatel se pak dočká zdravějších a silnějších odchovů.

Čerpáno z http://www.amadina-gouldove.com/

 

MOJE VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S CHOVEM ANDULEK

Obrazek

Andulky chovám celoročně venku, mají k dispozici venkovní volieru 2,5x2x2m   (dxšxv) a zálet 2x2x2 m. V této volieře jsou spolu se třemi páry korel a úspěšně vyvádějí mladé. Sestavení párů proběhlo přirozeným výběrem, takže nedochází k žádným agresím mezi jedinci. Občas dojde k drobným šarvátkám mezi samci v době páření.

Krmím směsí prosa , ovsa a slunečnice. Dle vegetačního období podávám zelené krmení a ovoce. V zimě zamraženou kukuřici v mléčné zralosti.